top of page

עוד על שילוב בין גישות

עוד על הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית

בניגוד לגישה הפסיכודינאמית, הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית טוענת שמחשבות עשויות להיות מודעות ונגישות בקלות יחסית, בעזרת תשומת-לב מתאימה. הטיפול עשוי לכלול מרכיבים של זיהוי מחשבות בלתי-מסתגלות וניסוח מחשבות אלטרנטיביות, בדיקה של התגובה הרגשית למחשבות שונות, טכניקות של הרגעה עצמית לנוכח מצבים מציקים ומלחיצים, ולמידה של מיומנויות התנהגותיות. 

בגישה הקוגניטיבית-התנהגותית המטפל אקטיבי, והוא נוטה להוביל ולתת לתהליך הטיפולי מבנה וכיוון. הוא עוזר לאתר ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות מכשילים. פעמים רבות המטפל מסתייע בתכנית טיפולית מובנית, בעלת מרכיבים מוגדרים – אך מבלי לוותר על ראיית האירועים מנקודת מבטו הייחודית של המטופל, ומבלי לוותר על יצירת קשר מתוך הרגשה של חמימות, מקוריות ופתיחות.

עוד על הגישה הפסיכודינאמית

הגישה הפסיכודינאמית מציבה בלב התהליך הטיפולי את הקשר בין המטופל למטפל כזירה לבדיקת רגשותיו וצרכיו של המטופל. במסגרת הקשר הבטוח, ההולך ומתפתח בחדר הטיפול, המטפל מקשיב למטופל באופן מיוחד. הקשבה זו כוללת הבנה מעמיקה לצרכי המטופל, אך גם מציבה שאלות ביחס לדפוסים הרגשיים וההתנהגותיים אשר נוטים לחזור על עצמם ולהכשילו. בתהליך זה המטופל לומד להכיר את עצמו, ובתמיכת המטפל מתחזק ועומד בצורה טובה יותר בלחצים שהחיים מזמנים לו.  

בעבר, המטפל הפסיכודינאמי נתפס כחותר לעמדה אובייקטיבית ונייטראלית, ולעיתים אף כמומחה אשר בכוחו לרפא את המטופל. אולם הטיפול הפסיכודינאמי העכשווי מדגיש ערכים של סובייקטיביות, מעורבות ואקטיביות, ורואה בטיפול הפסיכולוגי קודם כל מפגש בין שני אנשים, אשר לאחד מהם יש אחריות ומחויבות לשיפור חייו של השני.

bottom of page